COMERCIAL MENA Alimentació i begudes Balaguer Lleida

 

Mena Alimentària SL Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida. Foli 157, Tom 443. Llibre 56 Secció 3ª, Full 825, inscripció 1ª

La informació continguda en la Website de Mena Alimentària SL és la vigent, pot sofrir alteracions i modificacions de contingut, i ha de ser considerada com introductòria per a l'usuari en relació a la metodologia, productes, serveis, entre altres informacions referents a l'empresa.

L'usuari pot sol·licitar qualsevol informació a la bústia de correu electrònic que té a la seva disposició a la mateixa web.
Mena Alimentària SL no es responsabilitza del mal ús de la informació i els continguts, reservant-se el dret d'actualitzar-los quan es necessiti, igual que eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a aquests de forma temporal o definitiva.

Mena Alimentària SL rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest lloc web i, per tant, no elaborada per Mena Alimentària SL ni publicada en nom seu. De la mateixa manera, no es responsabilitza sobre la informació continguda en altres pàgines connectades a la web de Mena Alimentària SL per enllaços (links).

Mena Alimentària SL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador utilitzat.
La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre ús que es pugui fer amb la informació continguda a les pàgines d'aquest lloc web i es realitzin sense l'autorització de Mena Alimentària SL, és una infracció que castiga la legislació vigent.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com els elements continguts en aquesta, entre altres imatges i catàlegs corporatius, pertanyen a Mena Alimentària SL.